De overstromingen en hittegolven hebben het deze zomer nog bewezen: de klimaatverandering heeft de kaarten op het gebied van de bouw flink geschud, vooral in onze contreien. Groepswoningen, individuele huizen, stedelijke of landelijke gebouwen… De kaarten liggen helemaal anders. Van de locatie van de gebouwen tot de kwaliteit van de bouwmaterialen en zelfs de helling van de daken, een heel universum en zoveel gewoonten moeten worden herzien. Deze aanpassingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook van stedenbouwkundigen, architecten en vastgoedontwikkelaars. De basis van de veiligheid en het welzijn van morgen wordt in feite vandaag gelegd.

De klimaatverandering vormt een uitdaging voor de bouwnormen

Met de hitte-eilanden, hevige winden en verwoestende overstromingen heeft de klimaatverandering aanzienlijke gevolgen voor het milieu en de steden. Ze beschadigen de al bestaande gebouwen en verplichten ons om de normen van morgen te herzien om een minder energievretende leefwereld te creëren, die beter geïsoleerd is en ook beter beschermd tegen verwoestingen door het weer. Door zijn grote energie- en materiaalverspilling draagt ​​de bouwsector zelf bij tot de opwarming van de aarde. Maar de sector heeft ook te lijden onder de verschillende effecten van de klimaatverandering. We hebben deze zomer een flinke stijging gezien van de schade aan de meest kwetsbare gebouwen. Zo ontstaat de behoefte om de bouwtechnieken aan te passen om de noodzaak van reparaties en renovaties te verminderen.

Tegen wind en getijden

Dus is het nu tijd om te beginnen met ontwerpen en constructies die intact blijven voor, tijdens en na hevige weersomstandigheden. Deze nieuwe ontwerpen moeten rekening houden met de omgeving van opkomende gebouwen, of het nu gaat om de aard van het terrein, de nabijheid van waterwegen of de buurt. Bovendien moet innovatie, meer dan ooit, in het middelpunt van vastgoedprojecten staan. Vooral in overstromingsgevoelige gebieden zijn constructies op palen of op een drijvende betonnen ondergrond populair. Deze lege ruimte onder het gebouw vult zich bij een overstroming en doet huizen drijven, als een boot in het water. Tegelijkertijd moeten de elektrische leidingen alsook in- en uitgaande waterleidingen voldoende lang zijn om niet te breken ondanks de beweging.

Naar een nieuwe soort stad

Stadsbewoners die vandaag het stadscentrum verlaten, twijfelen aan het bestaan ​​van het concept van de stad zoals het decennia geleden werd bedacht: het barst, verslechtert, er is een ernstig gebrek aan lucht en groen om te regenereren. Klimaatuitdagingen en aanhoudende verstedelijking moeten architecten de mogelijkheid bieden om zowel overheden als investeerders een nieuwe invulling van wonen en bouwen te bieden. Meer inclusief, meer in harmonie met de natuur en met meer respect voor hun omgeving, moeten er nieuwe architecturale projecten worden ontworpen rond natuurlijke ruimtes die de temperatuur maar ook de vochtigheid in de stadscentra kunnen reguleren.

Veerkrachtige gebouwen

Het is daarom noodzakelijk om over te stappen op een veerkrachtiger gebouwontwerp. Om dat te doen zijn er meerdere aanpassingsstrategieën mogelijk:

  • Gebruik van de  thermische inertie  van gebouwen
  • Koeling door luchtventilatie
  • Het gebruik van  zonwering  om extreme temperaturen te verminderen
  •  Groene daken  die de microklimatologische omstandigheden in gebouwen verbeteren: de vegetatielaag bevordert de verdamping en vermindert bijgevolg de opwarming van dakoppervlakken bij extreme zonneschijn, in de zomer, of vermindert het warmteverlies in de winter. Deze evenwichtigere verwarming en koeling verlagen het energieverbruik en verbeteren de luchtkwaliteit door het absorberen van fijne deeltjes, enz.
  • Beter presterende gebouwschillen

Besparend en milieuvriendelijk

Een recente studie van het National Institute of Building Sciences , in de Verenigde Staten, toont aan dat wanneer klimaatrisicopreventie wordt geïntegreerd in de planning van het bouwproject, de kosten van het gebruik van het gebouw drastisch worden verlaagd. Deze besparingen worden geraamd op 11 dollar per geïnvesteerde dollar. En wanneer ze schade oplopen, kunnen veerkrachtige gebouwen bovendien sneller weer in gebruik genomen worden.

Lees ook…